Sallivuskonverents

,,Kuidas teha enda

koolist salliv kool?”

EST

Русский ниже

Eesti Õpilasesinduste Liidu projekt ,,Salliv kool” korraldab juba teist aastat sallivuskonverentsi ,,Kuidas teha enda koolist salliv kool?”. Sellel aastal kutsume osalema kõiki inimesi, kes kooliga seotud on, seega teretulnud on nii õpilased kui koolitöötajad.

 

Konverents keskendub erinevate koolikiusuvastaste programmide tutvustamisele praktilises vormis, et kõik konverentsil osalejad saaksid teadmisi, mida endaga koju kaasa võtta ja oma koolis rakendada. 

 

Sellel aastal on konverents eesti- ja venekeelne ehk kutsume ka vene keelt emakeelena kõnelevaid õpilasi üritusest osa saama. 

 

Konverents toimub 27.09 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis. Narva on võimalik kohale saada meie poolt korraldatud bussidega Tallinnast, Tartust, Paidest, Viljandist, Jõhvist, Kohtla- Järvelt ja Sillamäelt. Samuti on võimalik saada koolist puudumise jaoks puudumistõendit.

 

Konverents on tasuta ning kohapeal on korraldatud toitlustus. 

 

Konverentsi aitavad korraldada SA KIVA, MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ TORE ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Registreeri ennast juba täna siin.

Lisainfo korral pöördu sallivkool@opilasliit.ee

või võta ühendust ürituse peakorraldaja Marcus Ehasoo-ga

marcus.ehasoo@opilasliit.ee

+372 5343 2142

Vaata ka ürituse programmi

9:30 – Hommikukohv ja registreerimine

10:30 – Konverentsi avamine 

11:00 – I inspiratsioonikõne

11:30 – II inspiratsioonikõne

12:00 – Paneeldiskussioon

13:00 – Lõuna

14:00 – I töötuba

15:00 – II töötuba

16:00 – Lõpetamine

16:30 – Lahkumine

EST

Русский ниже

Eesti Õpilasesinduste Liidu projekt ,,Salliv kool” korraldab juba teist aastat sallivuskonverentsi ,,Kuidas teha enda koolist salliv kool?”. Sellel aastal kutsume osalema kõiki inimesi, kes kooliga seotud on, seega teretulnud on nii õpilased kui koolitöötajad.

 

Konverents keskendub erinevate koolikiusuvastaste programmide tutvustamisele praktilises vormis, et kõik konverentsil osalejad saaksid teadmisi, mida endaga koju kaasa võtta ja oma koolis rakendada. 

 

Sellel aastal on konverents eesti- ja venekeelne ehk kutsume ka vene keelt emakeelena kõnelevaid õpilasi üritusest osa saama. 

 

Konverents toimub 27.09 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis. Narva on võimalik kohale saada meie poolt korraldatud bussidega Tallinnast, Tartust, Paidest, Viljandist, Jõhvist, Kohtla- Järvelt ja Sillamäelt. Samuti on võimalik saada koolist puudumise jaoks puudumistõendit.

 

Konverents on tasuta ning kohapeal on korraldatud toitlustus. 

Registreeri ennast juba täna siin.

Lisainfo korral pöördu sallivkool@opilasliit.ee

Vaata ka ürituse programmi

9:30 – Hommikukohv ja registreerimine

10:30 – Konverentsi avamine 

11:00 – I inspiratsioonikõne

11:30 – II inspiratsioonikõne

12:00 – Paneeldiskussioon

13:00 – Lõuna

14:00 – I töötuba

15:00 – II töötuba

16:00 – Lõpetamine

16:30 – Lahkumine

RUS

Уважаемый ученик и школьный работник!

Проект Союза Ученических Представительств Эстонии(СУПЭ) “Salliv kool”  организовывает конференцию “Как сделать из своей школы толерантную школу?” уже второй раз. В этом году мы  ждем участвовать как учеников, так и работников школы. 

 

Конференция сосредоточена на ознакомлении разных программ против задирания в школах. Ознакомление подготовлено так, что бы была включена практика, которую каждый ученик и работник школы мог бы  использовать в своей школе. 

 

Так же мы хотим дать больше возможности участия в наших проектах русскоговорящим молодым людям.  Поэтому конференция в этом году проводиться на русском и на эстонском языках.

 

Конференция будет проходить 27.09 в Нарвском Колледже Тартуского Университета. Транспорт в Нарву предоставляет СУПЭ из Таллина, Тарту, Пайде, Вильянди, Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяе. Так же есть возможность получить справку освобождения от школьных занятии.

 

Участие бесплатное с предоставленным питанием.

Зарегистрируйтесь здесь.

Для дополнительной и подробной информации с радостью ждем вопросы на адрес sallivkool@opilasliit.ee

План конференции

9:30 – Утренний кофе и регистрация

10:30 – Открытие конференции

11:00 – I инспирационная речь

11:30 – II инспирационная речь

12:00 – Панельная дискуссия

13:00 – Ужин

14:00 – I семинар

15:00 – II  семинар

16:00 – Последние слова

16:30 – Конец

RUS

Уважаемый ученик и школьный работник!

 

Проект Союза Ученических Представительств Эстонии(СУПЭ) “Salliv kool”  организовывает конференцию “Как сделать из своей школы толерантную школу?” уже второй раз. В этом году мы  ждем участвовать как учеников, так и работников школы. 

 

Конференция сосредоточена на ознакомлении разных программ против задирания в школах. Ознакомление подготовлено так, что бы была включена практика, которую каждый ученик и работник школы мог бы  использовать в своей школе. 

 

Так же мы хотим дать больше возможности участия в наших проектах русскоговорящим молодым людям.  Поэтому конференция в этом году проводиться на русском и на эстонском языках.

 

Конференция будет проходить 27.09 в Нарвском Колледже Тартуского Университета. Транспорт в Нарву предоставляет СУПЭ из Таллина, Тарту, Пайде, Вильянди, Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяе. Так же есть возможность получить справку освобождения от школьных занятии.

 

Участие бесплатное с предоставленным питанием.

Зарегистрируйтесь здесь.

Для дополнительной и подробной информации с радостью ждем вопросы на адрес sallivkool@opilasliit.ee

План конференции

9:30 – Утренний кофе и регистрация

10:30 – Открытие конференции

11:00 – I инспирационная речь

11:30 – II инспирационная речь

12:00 – Панельная дискуссия

13:00 – Ужин

14:00 – I семинар

15:00 – II  семинар

16:00 – Последние слова

16:30 – Конец