Haridusprogrammid

8. Dec 2016

2016/2017 õppeaastast rakendab Salliv Kool koolidele haridusprogrammi, mis on suunatud 1. – 9. klassi ja kutsekooli õpilastele. Eesmärgiks on siduda ühtseks tervikuks projekti eelmise hooaja sisuline – sotsiaalsed eksperimendid, foorumteatri etendused, Sallivuspäev – pool, et pakkuda koolidele terviklikku ja tõhusat kiusamist ennetavat programmi.
Haridusprogramm loob võimaluse koolitundides arutleda teemadel “Kas ma olen salliv?”, kas ja millised kiusamisolukorrad võivad õpilast mõjutada ja mida saaks teha nende ennetamiseks. Tunnis õpitu on aluseks, et lahendada kiusamisolukordi, mida mängivad läbi foorumteatri näitlejad. Foorumteater sobib põhikooli ja kutsekooli õpilastele. Õppeaasta jooksul kogetu, uued teadmised ja oskused võetakse kokku Sallivuspäeval, kus õpilased, õpetajad, lapsevanemad ning eksperdid arutlevad võimaluste üle, mida igaüks kiusamise ennetamiseks ja probleemolukordade lahendamiseks teha saab.

Haridusprogrammide lühitutvustused

PROGRAMM „Kas olen salliv?“
Sihtrühm: 1.-4. klass
Kestus: 45 min

1.- 4. klassi õpilastega arutletakse kiusamise, sallivuse ja sõpruse teemadel. Läbides programmi saavad õpilased aimu reaalsetest kiusamisolukordadest, analüüsitakse ja arutletakse, miks sellised olukorrad tekivad ja mõeldakse, kuidas neid vältida ning lahendada. Programmis kasutatakse aktiivõppemeetodeid, tehakse paaristööd ja mõtiskletakse teemal „Kas olen salliv?“.
Tunni lõpuks mõistab õpilane, mis on kiusamine ja oskab situatsioonist lähtuvalt pakkuda lahendeid erinevate kiusamisolukordade lahendamiseks.
Programm on koostatud õpilaste vanust ja oskusi silmas pidades ning on kooliastmeti erineva raskusastmega.

PROGRAMM „Kas olen salliv?“
Sihtrühm: 5.-9. klass ja kutsekool
Kestus: 45 min

5. – 9. klassi ja kutsekooli õpilastega arutletakse kiusamise, sallivuse ja sõpruse teemadel. Otsitakse vastuseid küsimustele, miks me kiusame, kuidas kiusamisolukordi lahendada ja olla kaaslaste vastu sallivam.
Ülesannete lahendamisel kasutatakse aktiivõppe meetodeid. Tunni lõpuks mõistab õpilane, mis on kiusamine, oskab erinevates kiusamisolukordades käituda ja mõtiskleb teemal „Kas olen salliv?“.
Õppematerjal on koostatud õpilaste vanust ja oskusi silmas pidades ja on kooliastmeti erineva raskusastmega.