Haridusprogrammid

8. Dec 2016

2016/2017 õppeaastast rakendab Salliv Kool koolidele haridusprogrammi, mis on suunatud 1. – 9. klassi õpilastele. Eesmärgiks on siduda ühtseks tervikuks projekti  hooaja sisuline – sotsiaalsed eksperimendid, foorumteatri etendused, Sallivuspäev – pool, et pakkuda koolidele terviklikku ja tõhusat kiusamist ennetavat programmi.
Haridusprogramm loob võimaluse koolitundides arutleda teemadel “Kas ma olen salliv?”, kas ja millised kiusamisolukorrad võivad õpilast mõjutada ja mida saaks teha nende ennetamiseks. Tunnis õpitu on aluseks, et lahendada kiusamisolukordi, mida mängivad läbi foorumteatri näitlejad. Foorumteater sobib põhikooli ja kutsekooli õpilastele. Õppeaasta jooksul kogetu, uued teadmised ja oskused võetakse kokku Sallivuspäeval, kus õpilased, õpetajad, lapsevanemad ning eksperdid arutlevad võimaluste üle, mida igaüks kiusamise ennetamiseks ja probleemolukordade lahendamiseks teha saab.

Haridusprogrammide lühitutvustused

PROGRAMM „Kas olen salliv?“
Sihtrühm: 1.-4. klass
Kestus: 90 min
Hind: 50€

Salliva kooli haridusprogrammideks on programmid, mis põhinevad noorelt noorele põhimõttel. See tähendab, et kogutud praktikad, tunnitegevused ja kirjeldused on loodud eelkõige vanemate klasside õpilaste enda kogemuste põhjal. Oleme näinud, et just noorelt noorele lähenemine võib vahel paremini saavutada soovitud tulemust, sest õpilasel on ennast sellisel juhul võimaik paremini sidustada erinevate olukordade või probleemidega. 1.-4. klassi õpilastega arutletakse kiusamise, sallivuse ja sõpruse teemadel. Läbides programmi saavad õpilased aimu reaalsetest kiusamisolukordadest, analüüsitakse ja arutletakse, miks sellised olukorrad tekivad ja mõeldakse, kuidas neid vältida ja võimaluse korral lahendada. Programmis kasutatakse aktiivõppemeetodeid, tehakse paaris- ja grupitöid ning arutletakse teemal ,,kas olen salliv?”. Programmi läbides oskab õpilane probleemsituatsioone edukamalt käsitleda ning oskab pakkuda välja võimalikke lahendusi, kuidas situatsioone lahendada. 

Programm on koostatud õpilaste vanust ja oskusi silmas pidades ning on kooliastmeti erineva raskusastmega.

PROGRAMM „Kas olen salliv?“
Sihtrühm: 5.-6. klass
Kestus: 90 min
Hind: 50€

Salliva kooli haridusprogrammideks on programmid, mis põhinevad noorelt noorele põhimõttel. See tähendab, et kogutud praktikad, tunnitegevused ja kirjeldused on loodud eelkõige vanemate klasside õpilaste enda kogemuste põhjal. Oleme näinud, et just noorelt noorele lähenemine võib vahel paremini saavutada soovitud tulemust, kui näiteks õpetaja räägitu, sest õpilasel on ennast sellisel juhul võimaik paremini sidustada erinevate olukordade või probleemidega. 5.-6. klassi õpilastega arutletakse kiusamise, sallivuse ja sõpruse teemadel. Läbides programmi saavad õpilased aimu reaalsetest kiusamisolukordadest, analüüsitakse ja arutletakse, miks sellised olukorrad tekivad ja mõeldakse, kuidas neid vältida ja võimaluse korral lahendada. Programmis kasutatakse aktiivõppemeetodeid, tehakse paaris- ja grupitöid ning arutletakse teemal ,,kas olen salliv?”. Vaadatakse reaalseid kiusamissituatsioone, mida rühmatöödena analüüsitakse ja lahendatakse. Programmi läbides oskab õpilane probleemsituatsioone edukamalt käsitleda ning oskab pakkuda välja võimalikke lahendusi, kuidas situatsioone lahendada. 

Õppematerjal on koostatud õpilaste vanust ja oskusi silmas pidades ja on kooliastmeti erineva raskusastmega.

 

PROGRAMM „Kas olen salliv?“
Sihtrühm: 7.-9. klass
Kestus: 90 min
Hind: 50€

Salliva kooli haridusprogrammideks on programmid, mis põhinevad noorelt noorele põhimõttel. See tähendab, et kogutud praktikad, tunnitegevused ja kirjeldused on loodud eelkõige vanemate klasside õpilaste enda kogemuste põhjal. Oleme näinud, et just noorelt noorele lähenemine võib vahel paremini saavutada soovitud tulemust, kui näiteks õpetaja räägitu, sest õpilasel on ennast sellisel juhul võimaik paremini sidustada erinevate olukordade või probleemidega. 7.-9. klassi õpilastega arutletakse kiusamise, sallivuse ja sõpruse teemadel. Läbides programmi saavad õpilased aimu reaalsetest kiusamisolukordadest, analüüsitakse ja arutletakse, miks sellised olukorrad tekivad ja mõeldakse, kuidas neid vältida ja võimaluse korral lahendada. Programmis kasutatavad materjalid põhinevad päriselu juhtumitel, millest osa on Salliva Kooli meeskonna kogutud, teise osana teeme koostööd Eesti Rahvusringhäälingu kogutud materjalidega. Programmis kasutatakse aktiivõppemeetodeid, tehakse paaris- ja grupitöid ning arutletakse teemal ,,kas olen salliv?”. Vaadatakse reaalseid kiusamissituatsioone, mida rühmatöödena analüüsitakse ja lahendatakse. Programmi läbides oskab õpilane probleemsituatsioone edukamalt käsitleda ning oskab pakkuda välja võimalikke lahendusi, kuidas situatsioone lahendada. Programmid on koostatud erineva raskusastmega võimaldades erinevatel kooliastmetel lahendada endale olulisimaid probleeme.

 

Kutsu haridusprogramm enda kooli!