Mis on

Salliv

Kool?

Salliv kool sai alguse aastal 2015, kui kolm organisatsiooni- Eesti Õpilasesinduste Liit, Lastekaitse Liit ja MTÜ Foorumteater- leppisid kokku kiusamisvastase kampaania algatamises ,,Ma ei ole poksikott”.

 

Täna on Salliva kooli peamisteks ülesanneteks kiusamisvastase teavitustöö tegemine ja noorte teadlikkuse tõstmine kiusamise teemades. Oleme osa Haridus- ja Teadusministeeriumi kiusamisvaba haridustee koalitsioonist.

 

2021. aastal on Salliva kooli tegevused seotud koolidele mõeldud projektikonkurssiga ,,Teeme enda koolist salliva kooli!” ja kiusamisvastase konverentsiga ,,Kuidas teha enda koolist salliv kool?”. 

Mis on

 

Salliv Kool?

Salliv kool sai alguse aastal 2015, kui kolm organisatsiooni- Eesti Õpilasesinduste Liit, Lastekaitse Liit ja MTÜ Foorumteater- leppisid kokku kiusamisvastase kampaania algatamises ,,Ma ei ole poksikott”.

Täna on Salliva kooli peamisteks ülesanneteks kiusamisvastase teavitustöö tegemine ja noorte teadlikkuse tõstmine kiusamise teemades. Oleme osa Haridus- ja Teadusministeeriumi kiusuvastasest koalitsioonist.

2021. aastal on Salliva kooli tegevused seotud koolidele mõeldud projektikonkurssiga, kiusamisvastase konverentsiga ,,Kuidas teha enda koolist salliv kool?” ja noorelt-noorele praktika läbi haridusprogrammi läbiviimisega.

E-sallivuskonverents 2021

Tead, mis on küberkiusamine, kuid ei ole päris kindel, milline see välja võib näha ning mida saad Sina ära teha, et seda ennetada või takistada?
Kui jah, siis on E-sallivuskonverents just Sulle!
E-sallivuskonverents
2021

Tead, mis on küberkiusamine, kuid ei ole päris kindel, milline see välja võib näha ning mida saad Sina ära teha, et seda ennetada või takistada?
Kui jah, siis on E-sallivuskonverents just Sulle! 

Salliva Kooli

projektikonkurss: ,,Teeme enda koolist salliva kooli!”

Eesti Õpilasesinduste Liidu projekt ,,Salliv kool” kuulutab koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga välja projektikonkurssi ,,Teeme enda koolist salliva kooli!”, mille raames on koolidel, kooliõpilastel- ja töötajatel võimalik taotleda kuni 1750-eurost toetust projekti elluviimiseks.

 

Projekt Salliv kool tahab juhtida tähelepanu tõsiasjale, et tolereeriv koolikeskkond ja õpilaste enda aktiivne  osavõtt selle loomisel aitab muuta hariduse omandamist palju nauditavamaks. Projektikonkursi ,,Teeme enda koolist salliva kooli!” eesmärk on muuta koolikeskkond sallivamaks ja leida headele ideedele rakendust noorte endi poolt. Soovime panustada ning aidata õpilas- ja õpetajasõbraliku koolikeskkonna loomisele ning vähendada koolikiusamist Eesti koolides.

 

Projekti sihtgrupiks on kõik Eestis õppivad üld-, eri-, ja kutsehariduskooli noored. Lisaks ka nendega igapäevaselt kokkupuutuvad õpetajad ja koolitöötajad. Käsitleme kooli kui tervikut ehk kõiki seal tegutsevaid inimesi. Projekti esitamise tähtaeg on 30.09.2021 17:00.

Salliva Kooli
projektikonkurss:

,,Teeme enda koolist salliva kooli!”

Eesti Õpilasesinduste Liidu projekt ,,Salliv kool” kuulutab koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga välja projektikonkurssi ,,Teeme enda koolist salliva kooli!”, mille raames on koolidel, kooliõpilastel- ja töötajatel võimalik taotleda kuni 1750-eurost toetust projekti elluviimiseks.

Projekt Salliv kool tahab juhtida tähelepanu tõsiasjale, et tolereeriv koolikeskkond ja õpilaste enda aktiivne  osavõtt selle loomisel aitab muuta hariduse omandamist palju nauditavamaks. Projektikonkursi ,,Teeme enda koolist salliva kooli!” eesmärk on muuta koolikeskkond sallivamaks ja leida headele ideedele rakendust noorte endi poolt. Soovime panustada ning aidata õpilas- ja õpetajasõbraliku koolikeskkonna loomisele ning vähendada koolikiusamist Eesti koolides.

Projekti sihtgrupiks on kõik Eestis õppivad üld-, eri-, ja kutsehariduskooli noored. Lisaks ka nendega igapäevaselt kokkupuutuvad õpetajad ja koolitöötajad. Käsitleme kooli kui tervikut ehk kõiki seal tegutsevaid inimesi. Projekti esitamise tähtaeg on 30.09.2021 17:00.

Haridusprogrammid

Haridusprogrammid
PROGRAMM „Kas olen salliv?“

1.-4. klass

PROGRAMM „Kas olen salliv?“

5.-6. klass

PROGRAMM „Kas olen salliv?“

7.-9. klass

PROGRAMM „Kas olen salliv?“

1.-4. klass

PROGRAMM „Kas olen salliv?“

5.-6. klass

PROGRAMM „Kas olen salliv?“

7.-9. klass

Võta meiega ühendust!


Võta meiega ühendust!


Eesti Õpilasesinduste Liit

Kõik õigused kaitstud 2021

Eesti Õpilasesinduste Liit

Kõik õigused kaitstud 2021