Mis on

Salliv

Kool?

Mis on

Salliv

Kool?

Salliv kool sai alguse aastal 2015, kui kolm organisatsiooni – Eesti Õpilasesinduste Liit, Lastekaitse Liit ja MTÜ Foorumteater – leppisid kokku kiusamisvastase kampaania algatamises ,,Ma ei ole poksikott”.

Täna on Salliva kooli peamisteks ülesanneteks kiusamisvastase teavitustöö tegemine ja noorte teadlikkuse tõstmine kiusamise teemades. Oleme osa Haridus- ja Teadusministeeriumi kiusamisvaba haridustee koalitsioonist.

2023. aastal on Salliva kooli tegevused seotud kiusamisvastase konverentsiga ,,Kuidas teha enda koolist salliv kool?”. 

Salliv kool sai alguse aastal 2015, kui kolm organisatsiooni- Eesti Õpilasesinduste Liit, Lastekaitse Liit ja MTÜ Foorumteater- leppisid kokku kiusamisvastase kampaania algatamises ,,Ma ei ole poksikott”.

Täna on Salliva kooli peamisteks ülesanneteks kiusamisvastase teavitustöö tegemine ja noorte teadlikkuse tõstmine kiusamise teemades. Oleme osa Haridus- ja Teadusministeeriumi kiusuvastasest koalitsioonist.

2021. aastal on Salliva kooli tegevused seotud koolidele mõeldud projektikonkurssiga, kiusamisvastase konverentsiga ,,Kuidas teha enda koolist salliv kool?” ja noorelt-noorele praktika läbi haridusprogrammi läbiviimisega.

Sallivuskonverents 2023:
Kuidas teha oma koolist salliv kool?

Sellel aastal toimub konverents 24. novembril Pärnus ESTONIA Spa Hotellis ning sallivuskonverentsil on fookus seatud sellele, kuidas olla toeks kiusamise all kannatanutele.
Sallivuskonverents
2023

Sellel aastal toimub konverents 24. novembril Pärnus ESTONIA Spa Hotellis ning sallivuskonverentsil on fookus seatud sellele, kuidas olla toeks kiusamise all kannatanutele.

Salliva Kooli

projektikonkurss: ,,Teeme enda koolist salliva kooli!”

Eesti Õpilasesinduste Liidu projekt ,,Salliv kool” kuulutab koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga välja projektikonkurssi ,,Teeme enda koolist salliva kooli!”, mille raames on koolidel, kooliõpilastel- ja töötajatel võimalik taotleda kuni 1750-eurost toetust projekti elluviimiseks.

Projekt Salliv kool tahab juhtida tähelepanu tõsiasjale, et tolereeriv koolikeskkond ja õpilaste enda aktiivne  osavõtt selle loomisel aitab muuta hariduse omandamist palju nauditavamaks. Projektikonkursi ,,Teeme enda koolist salliva kooli!” eesmärk on muuta koolikeskkond sallivamaks ja leida headele ideedele rakendust noorte endi poolt. Soovime panustada ning aidata õpilas- ja õpetajasõbraliku koolikeskkonna loomisele ning vähendada koolikiusamist Eesti koolides.

Projekti sihtgrupiks on kõik Eestis õppivad üld-, eri-, ja kutsehariduskooli noored. Lisaks ka nendega igapäevaselt kokkupuutuvad õpetajad ja koolitöötajad. Käsitleme kooli kui tervikut ehk kõiki seal tegutsevaid inimesi. Projekti esitamise tähtaeg on 30.09.2021 17:00.

Salliva Kooli
projektikonkurss:

,,Teeme enda koolist salliva kooli!”

Eesti Õpilasesinduste Liidu projekt ,,Salliv kool” kuulutab koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga välja projektikonkurssi ,,Teeme enda koolist salliva kooli!”, mille raames on koolidel, kooliõpilastel- ja töötajatel võimalik taotleda kuni 1750-eurost toetust projekti elluviimiseks.

Projekt Salliv kool tahab juhtida tähelepanu tõsiasjale, et tolereeriv koolikeskkond ja õpilaste enda aktiivne  osavõtt selle loomisel aitab muuta hariduse omandamist palju nauditavamaks. Projektikonkursi ,,Teeme enda koolist salliva kooli!” eesmärk on muuta koolikeskkond sallivamaks ja leida headele ideedele rakendust noorte endi poolt. Soovime panustada ning aidata õpilas- ja õpetajasõbraliku koolikeskkonna loomisele ning vähendada koolikiusamist Eesti koolides.

Projekti sihtgrupiks on kõik Eestis õppivad üld-, eri-, ja kutsehariduskooli noored. Lisaks ka nendega igapäevaselt kokkupuutuvad õpetajad ja koolitöötajad. Käsitleme kooli kui tervikut ehk kõiki seal tegutsevaid inimesi. Projekti esitamise tähtaeg on 30.09.2021 17:00.

Haridusprogrammid

Haridusprogrammid
PROGRAMM „Kas olen salliv?“

1.-4. klass

PROGRAMM „Kas olen salliv?“

5.-6. klass

PROGRAMM „Kas olen salliv?“

7.-9. klass

PROGRAMM „Kas olen salliv?“

1.-4. klass

PROGRAMM „Kas olen salliv?“

5.-6. klass

PROGRAMM „Kas olen salliv?“

7.-9. klass

Võta meiega ühendust!

  Võta meiega ühendust!

   Eesti Õpilasesinduste Liit

   Kõik õigused kaitstud 2023

   Eesti Õpilasesinduste Liit

   Kõik õigused kaitstud 2023